Chirurgické šicie ihly
  Chirurgická šicia ihla  B  s pružným uškom
polozakrivená 3/8 kruhu, trojhranná špica ( 3B1)
kód názov
  označenie    rozmer
101 B1    1,4 x 80
102 B2    1,4 x 75
103 B3    1,3 x 70
104 B4    1,3 x 65
105 B5    1,2 x 60
106 B6    1,2 x 55
107 B7    1,1 x 50
108 B8    1,0 x 45
109 B9    0,9 x 40
110 B10   0,9 x 36
111 B11   0,8 x 32
112 B12   0,7 x 28
113 B13   0,7 x 25
114 B14   0,6 x 22
115 B15   0,6 x 20
116 B16   0,6 x 18
Chirurgická šicia ihla  E  s pružným uškom
zakrivená 4/8 kruhu, kruhová špica ( 4A1 )
kód názov
  označenie    rozmer
230 E 000  1,2 x 65
220 E 00    1,1 x 56
200 E 0     1,1 x 50
201 E 1     1,0 x 45
202 E 2     0,9 x 40
203 E 3     0,8 x 32
204 E 4     0,7 x 25
205 E 5     0,6 x 20
206 E 6     0,6 x 16
Chirurgická šicia ihla  G  s pružným uškom
zakrivená 4/8 kruhu, trojhranná špica ( 4B1 )
kód názov
  označenie    rozmer
300 G 0    1,5 x 85
301 G 1    1,4 x 80
302 G 2    1,4 x 75
303 G 3    1,3 x 70
304 G 4    1,3 x 65
305 G 5    1,2 x 60
306 G 6    1,2 x 55
307 G 7    1,1 x 50
308 G 8    1,0 x 45
309 G 9    0,9 x 40
310 G 10   0,9 x 36
311 G 11   0,8 x 32
312 G 12   0,7 x 28
313 G 13   0,7 x 25
314 G 14   0,6 x 22
315 G 15   0,6 x 20
316 G 16   0,6 x 18
Chirurgická šicia ihla  Ga  s pružným uškom
zakrivená 4/8 kruhu, trojhranná špica ( 4B1 )
kód názov
  označenie    rozmer
401 Ga 1    1,4 x 60
402 Ga 2    1,4 x 55
403 Ga 3    1,4 x 50
404 Ga 4    1,4 x 45
405 Ga 5    1,3 x 40
406 Ga 6    1,2 x 35
407 Ga 7    1,1 x 30
408 Ga 8    1,0 x 25
409 Ga 9    0,9 x 22
Chirurgická šicia ihla  Ob  s pružným uškom
polozakrivená 3/8 kruhu, trojhranná špica ( 3B1)
kód názov
  označenie    rozmer
501 Ob 1    0,6 x 30
502 Ob 2    0,5 x 25
503 Ob 3    0,5 x 22
504 Ob 4    0,5 x 18
505 Ob 5    0,5 x 16
Chirurgická šicia ihla  Og  s pružným uškom
zakrivená 4/8 kruhu, trojhranná špica ( 4B1 )
kód názov
  označenie    rozmer
601 Og 1    0,6 x 30
602 Og 2    0,5 x 25
603 Og 3    0,5 x 22
604 Og 4    0,5 x 18
605 Og 5    0,5 x 16
Chirurgická šicia ihla  Pb  s pružným uškom
zakrivená 4/8 kruhu, kruhová špica ( 4A1 )
kód názov
  označenie    rozmer
720 Pb 00   0,8 x 75
700 Pb 0    0,8 x 65
701 Pb 1    0,7 x 55
702 Pb 2    0,7 x 45
703 Pb 3    0,6 x 36
704 Pb 4    0,6 x 30
705 Pb 5    0,6 x 25
706 Pb 6    0,6 x 22
Chirurgická šicia ihla  Pc  s pružným uškom, 
rovná, kruhová špica ( 0A1 )
kód názov
  označenie    rozmer
820 Pc 00   0,8 x 75
800 Pc 0    0,8 x 65
801 Pc 1    0,7 x 55
802 Pc 2    0,7 x 45
803 Pc 3    0,6 x 36
804 Pc 4    0,6 x 30
805 Pc 5    0,6 x 25
806 Pc 6    0,6 x 22
Chirurgická šicia ihla  Pd  s pružným uškom
polozakrivená 3/8 kruhu, kruhová špica ( 3A1)
kód názov
  označenie    rozmer
900 Pd 0    0,8 x 65
901 Pd 1    0,7 x 55
902 Pd 2    0,7 x 45
903 PD 3    0,6 x 36
904 Pd 4    0,6 x 30
905 Pd 5    0,6 x 25
Patologická ihla
kód názov
  označenie    rozmer
001 PTZ 2   1,4 x 80
002 PRZ 0    1,9 x 125
003 PRZ 1   1,9 x 100
004 PTZ 0   1,9 x 125
005 PTZ 1 1,9 x 100
006 PRS 0   1,9 X 125
007 PRS 1   1,9 X 100
008 PTS 0   1,9 X 125
009 PTS 1   1,9 X 100
010 PRB 0   1,9 X 125
011 PRB 1 1,9 X 100
012 PTB 0   1,9 X 125
013 PTB 1   1,9 X 100
014 PRG 0   1,9 X 125
015 PRG 1   1,9 X 100
016 PTG 0   1,9 X 125
017 PTG 1 1,9 X 100